მთავარი გვერდი
ისწავლეთ ქართული ენა თანამედროვე, ინტერაქტიული გზით

სპეცკურსის არჩევა
მთავარი კურსი

ჩვენი მეთოდიკა

01

სისტემურობა

გრამატიკის სისტემატური შესწავლა გვეხმარება ენის შინაგანი არსის გაგებაში. მოსწავლეები კი არ იზეპირებენ გრამატიკას, არამედ სწავლობენ ენის ლოგიკის გაგებას.
02

მოქმედების მეთოდი

ამ მეთოდის წყალობით, კომუნიკაციისთვის სტუდენტები როლური თამაშის სახით სწავლობენ მთელ სემანტიკურ ბლოკებს და მათ შეუძლიათ დაუყოვნებლივ გამოიყენონ ის პრაქტიკაში.
03

ბუდობრივი მიდგომა

სიტყვების შესწავლა ხდება ჯგუფურად მნიშვნელობის მიხედვით. თითოეულ გაკვეთილზე სიტყვები კონკრეტულ სასაუბრო თემაზეა.
04

პირდაპირი მეთოდი

ვიზუალური და აუდიო მასალების გამოყენება საშუალებას გაძლევთ გამოიყენოთ ასოციაციური აზროვნება ისე, რომ არ დაგჭირდეთ სიტყვების დაზეპირება.

კომუნიკაცია

05
ენის შესწავლა ხდება კომუნიკაციის საშუალებით. კომუნიკაციის პროცესი და სავარჯიშოების მრავალფეროვნება აჩქარებს დამახსოვრების პროცესს დაზეპირების გარეშე.

სტუდენტები სწავლის შემდეგ

ისწავლეს ქართულად თავისუფლად საუბარი და წერა
ადვილად შეუძლიათ მოაგვარონ საქართველოში ნებისმიერი საყოფაცხოვრებო საკითხი
იპოვეს ახალი მეგობრები და გახდნენ ქართული კულტურის ნაწილი
მიიღეთ პირველი გაკვეთილი უფასოდ და დაიწყეთ ქართული ენის სწავლა დღესვე!

სკოლის შესახებ

არც ისე დიდი ხნის წინ შეუძლებელი იყო ქართული ენის შესწავლა საქართველოს ფარგლებს გარეთ, ხოლო მსურველი ბევრი იყო: ეთნიკური ქართველები, რომლებსაც სურდათ თავიანთი იდენტობის მნიშვნელოვანი ნაწილის დაბრუნება; ემიგრანტები, რომლებისთვისაც საქართველო გახდა მეორე სახლი და ტურისტები, რომლებიც შეყვარებულები არიან ამ ქვეყანაზე.
ჩვენ გავაკეთეთ ისე, რომ ყველა ამ ადამიანმა ისწავლა წერა-კითხვა ქართულად, გადალახა ენობრივი ბარიერი, შეძლო საუბარი, გახდა უფრო თავდაჯერებული საქართველოში საყოფაცხოვრებო საკითხების მოგვარებაში, იპოვა ახალი მეგობრები და გახდა ქართული კულტურის ნაწილი.

თქვენ გასწავლიან

რამინ ჯინჭარაძე
/ CEO
/ course author
ლიანა დიმიტრიევა
/ course author
მარიამ ოყრეშიძე

თქვენს კითხვებზე პასუხები